Kostel sv. Jiljí ve Švihově

Švihov - Okres Klatovy

Základní informace

typ památky: Církevní stavby - kostely
stavební sloh: románský sloh, baroko
historická epocha: středověk, novověk

Stručné představení

Švihovský kostel sv. Jiljí s řadou dochovaných románských prvků býval součástí šlechtického sídla, dnes slouží jako hřbitovní kostel převážně pro přilehlé vesnice.

Historie

Kostel sv. Jiljí je zřejmě nejstarší sakrální stavbou ve Švihově. Dnes nenápadný, hřbitovní kostel bez tradiční věže byl postaven snad již ve 12. století jako příslušenství zdejšího šlechtického sídla. Z této nejstarší stavební fáze se dochovala hmota lodi a románské okno. Kostel byl vystavěn na téměř čtvercovém půdoryse s věží, která se však do současnosti nedochovala. Ve 13. století byla ke kostelíku připojena jižní loď. Ve 14. století, kdy byl svatostánek také poprvé uváděn jako farní, nahradil presbytář původní románskou apsidu. V novověku se stavba dočkala dalšího rozšíření v podobě severní a jižní předsíně. Hrotitá okna poukazují na gotický původ. Dnešní vzhled byl výrazně ovlivněn přestavbou v 18. století.  

Další

Literatura

Seznam literatury

Fotografie

Fotogalerie pro totu položku nebyla nalezena.