Kaple sv. Bartoloměje ve Svéradicích

Svéradice - Okres Klatovy

Základní informace

typ památky: Církevní stavby - kaple
stavební sloh: renesance, neogotika
historická epocha: středověk, novověk

Stručné představení

Na návrší východně od obce se vyjímá drobný, původně renesanční kostelík, který byl vysvěcen ve 2. polovině 16. století a koncem 19. století upraven v historizujícím duchu.

Historie

Nenápadná kaplička na obdélném půdorysu s hladkou, bílou fasádou má poněkud netradičně svůj původ již ve 2. polovině 16. století. Podnět k jejímu založení dal zřejmě Albrecht Chanovský z Dlouhé Vsi.

 

Kaple je pětiboce zakončena, ve štítové čelní stěně je proražen obdélný vstup rámovaný žulovým ostěním s jemnou profilací a osazený dvoukřídlými oplechovanými dveřmi. Průčelí lemují vpadlé plochy stylizovaných sloupů bez hlavice. Štítu dominuje zvonice se sedlovou stříškou a mohutným křížem ve vrcholu. Interiér osvětlují dvojice bočních oken zaklenutých segmentovou klenbičkou. Architektonickou hodnotu kaple podtrhuje i oltář s obrazem sv. Bartoloměje ze 17. století. Současnou podobu získal objekt v polovině 19. století.  

Další

Literatura

Seznam literatury

Fotografie

Kaple sv. Bartoloměje ve SvéradicíchKaple sv. Bartoloměje ve SvéradicíchKaple sv. Bartoloměje ve Svéradicích