Muzeum Šumavy v Sušici

Sušice - Okres Klatovy

Základní informace

typ památky: Paměťové instituce - Muzeum
stavební sloh: nezařaditelné
historická epocha: nezařazeno

Stručné představení

Muzeum se zabývá výzkumem a prezentací kulturních dějin regionu včetně světoznámého sušického fenoménu – sirkařství.

www: http://muzeum.sumava.net/

Historie

Muzeum Šumavy tvoří tři původně městská muzea v Sušici, Kašperských Horách a Železné Rudě, sloučená od roku 1967 do jednoho celku. Od 1. ledna 2015 je jeho součástí také Muzeum Dr. Šimona Adlera v Dobré Vodě. Sušická pobočka, někdejší městské muzeum s tradicí od roku 1880, sídlí v historickém objektu bývalého měšťanského domu a později děkanství na náměstí. Zabývá se výzkumem a prezentací kulturních dějin města Sušice i širšího regionu jihozápadních Čech na základě archeologických, historických a etnografických pramenů. Mezi sbírkovými předměty najdeme gotické plastiky, cínový poklad, kapucínskou knihovnu, šumavské sklo, památky národního obrození, historický nábytek nebo nejstarší sušické zápalky. Z osobností, jimž je v muzeu věnována zvláštní pozornost, lze zmínit spisovatele Šumavy Karla Klostermanna či hudebního skladatele Karla Polatu. Muzeum vydává vlastní odborné periodikum nazvané Sborník Muzea Šumavy.

Další

Literatura

Seznam literatury

Fotografie

Fotogalerie pro totu položku nebyla nalezena.