Kaple Anděla Strážce na vrchu Stráž u Sušice

Sušice - Okres Klatovy

Základní informace

typ památky: Církevní stavby - kaple
stavební sloh: baroko, historismus
historická epocha: novověk, moderní doba

Stručné představení

Kaple Anděla Strážce dokreslující nezaměnitelné sušické panorama byla vystavěna z iniciativy zbožných měšťanek v 80. letech 17. století.

Historie

Majestátně shlíží z vrchu Stráž na Sušici rozkládající se podél břehů zlatonosné Otavy kaple Anděla Strážce. Počátky této významné městské církevní stavby sahají do porekatolizační doby 2. poloviny 17. století. Dle legendy byla vystavěna jako poděkování za záchranu malého chlapce, kterého ohrožoval jedovatý had, dle jiné verze šlo o nespravedlivě odsouzeného vojáka, který zázračně unikl šibenici, nejblíže pravdě je však poslední z příběhů, podle nějž měšťané iniciovali výstavbu kaple z vděčnosti, že se městu vyhla morová rána roku 1680.

Dle písemných pramenů totiž o svolení k fundaci nové kaple požádaly arcibiskupskou konzistoř dvě významné měšťanky Rozina Weissenregnerová a Alžběta Meržková v září 1681. Konzistoř pochopitelně souhlasila a stavba započala již následujícího roku. Avšak kvůli nedostatku financí se protahovala, až nakonec muselo dostavbu zajistit město. Slavnostní vysvěcení kaple proběhlo v srpnu 1683 za účasti významných církevních představitelů, aktu svěcení se ujal pražský světící biskup Jan Ignác Dlouhoveský z Dlouhé Vsi.

V průběhu let význam této kaple neustále rostl. Počátkem 18. století byla dle vzoru loretánských kaplí provedena rekonstrukce, nejzásadnější byla výstavba čtvercové obvodové zdi se čtyřmi nárožními šestibokými kapličkami. Uprostřed západní stěny pak byla vyzdvižena věžička k zavěšení zvonů.

Ka kapli, které se dnes hovorově říká „Andělíček“, směřovala četná procesí a její obliba ještě vzrostla po založení bratrstva Andělů strážných v roce 1771. V roce 1783 se měšťané důrazně postavili proti jejímu zrušení. Spory o kapli se ovšem táhly až do počátku 90. let, kdy ji vykoupil děkan Prokop Harrer se závazkem, že bude využívána pouze ke světským účelům. Sušičtí však usilovali stále intenzivněji o znovuobnovení její bohoslužebné funkce, což se podařilo v samém závěru 18. století. Na prvního máje 1799 byl Andělíček znovu vysvěcen. Na památku této tradice se zde pravidelně každý rok konají od tohoto data čtvrteční bohoslužby. Poslední výraznou přestavbou prošla kaple ve druhé polovině 30. let, kdy se k návrhu vyjádřil i Zdeněk Wirth.  

Fotografie

Fotogalerie pro totu položku nebyla nalezena.