Městské domy v Sušici

Sušice - Okres Klatovy

Základní informace

typ památky: Obytné stavby
stavební sloh: renesance, baroko, klasicismus
historická epocha: středověk, novověk

Stručné představení

Výstavní měšťanské domy v Sušici odráží významné postavení některých sušických měšťanů. Rozacínovský a Voprchovský dům dokonce patří mezi nejvýznamnější renesanční budovy v Čechách.

Historie

Často nenápadné, jindy naopak na první pohled zajímavé stavby na sušickém náměstí a v jeho těsné blízkosti dokumentují stavební vývoj někdejšího královského města Sušice od jeho nejstarších dob až po současnost. Povětšinou se jedná o měšťanské domy, které si vystavěli, případně zakoupili, významní sušičtí měšťané. Nově klasicistní, v menší míře renesanční vzhled obvykle ukrývá starší, gotické jádro. Interiéry pak zaklenují klenby nejrůznějších druhů poukazující na dlouhou stavební historii. K mnohým domům se vázalo právo várečné, v řadě z nich se provozovala i další výnosná řemesla. Nad vchodem některých z nich můžeme dodnes spatřit domovní znamení předcházející dnešním číslům popisným. Podobu těchto znamení často osvětluje některá z pověstí, jimiž bývají stavby opředeny.

Jedním ze zřejmě nejpozoruhodnějších a na první pohled nejkrásnějších domů na sušickém náměstí je budova muzea. Dům sloužící od konce 18. století jako sídlo děkanství vévodí jižní straně náměstí. Dům se pyšní mohutným atikovým štítem a renesančním průčelím s gotickým portálem, který ústí do velké, přízemní síně. Interiér zaklenují různé renesanční klenby, vlastní hmota domu je od základů až po štít gotická. Ve vrcholu průčelí se nachází vyvýšený štítek s dvojicí pilířků, v němž je umístěn drobný zvonek. K domu se váže řada pověstí a dokonce existuje teorie, že po jistou dobu sloužil jako radnice, což mělo vysvětlovat význam jednotlivých nik v průčelí, které měly být osazeny plastikami rychtářů, konšelů a obecních starších.

Dalším zajímavým domem sušického náměstí je bývalá lékárna Ignáce Firbase, kterému se dodnes přezdívá Rozacínovský podle významné sušické měšťanské rodiny. Původně středověká stavba dostala posléze renesanční vzhled, tuto stavební etapu dodnes dokumentuje bohatý renesanční štít ukrývající sedlovou střechu. Patra pak člení hustě umístěné toskánské pilastry. Omítku zdobí řada sgrafit s figurálními i rostlinnými motivy.

Rozlehlé, patrové, mnohdy původně renesanční domy, často situované na více stavebních parcelách poukazují na význam i vliv sušických měšťanů, pro něž byl dům součástí prestiže i nezbytného městského práva a způsobu obživy.  

Další

Literatura

Seznam literatury

Fotografie

Fotogalerie pro totu položku nebyla nalezena.