Kostel sv. Jiří ve Strážově

Strážov - Okres Klatovy

Základní informace

typ památky: Církevní stavby - kostely
stavební sloh: gotika, baroko
historická epocha: středověk, novověk

Stručné představení

V historicky nejstarší části Strážova je situovaný raně gotický kostel sv. Jiří, jehož dominantní hranolová věž se stanovou střechou byla ke kostelu připojena až v 19. století.

Historie

Nejvýznamnější architektonickou památkou ve Strážově je farní kostel z konce 13. století, který je zasvěcený sv. Jiří. Nenápadný kostel byl postaven na jednoduchém obdélném půdorysu s pravoúhlým presbytářem. Jeho hlavní dominantou je výrazná hranolová věž zdvíhající se na severní straně nad sakristií. Zdobí ji pilastry a cibulová báň krytá šindelem. Loď pak protínají tři dvojice hrotitých oken s kružbami. Na severní straně podpírají stavbu tři opěráky, nad západním průčelím se tyčí hladký štít. Exteriéru vévodí barokní oltář zasvěcený sv. Jiří se sochami sv. Petra a Pavla a dále renesanční kropenka a křtitelnice.

Další

Literatura

Seznam literatury

Fotografie

Kostel sv. Jiří ve StrážověKostel sv. Jiří ve Strážově