Historické jádro města Strážov

Strážov - Okres Klatovy

Základní informace

typ památky: Urbanistické celky
stavební sloh: baroko, klasicismus
historická epocha: středověk, novověk

Stručné představení

Obec Strážov, která se rozkládá v údolí potoka Jelenka, se spolu se souborem staveb lidové architektury vyznačuje dobře dochovaným jádrem středověkého původu, díky tomu byla roku 2003 prohlášena městskou památkovou zónou.

Historie

Město Strážov, které ze třech stran obklopuje zvlněný terén Strážovské vrchoviny, se rozkládá na mírně svažité planině, jež se sklání k potoku s názvem Jelenka. Osada byla založena před rokem 1352, kdy byla poprvé zmíněna v písemných pramenech. Její půdorysné uspořádání je poměrně neobvyklé. Zástavba se od počátku koncentrovala kolem náměstí, které má dnes kosodélníkový tvar a severojižní orientaci. Podél východní strany i na obou čelech rynku vyrostly pravidelně řazené usedlosti, na které navazovala hospodářská stavení, k nimž přiléhaly rovnoměrně rozměřené polnosti. Uspořádání domů v západní části návsi vykazuje menší stupeň organizovanosti. Z jihozápadního výběžku náměstí se oddělovala široká ulice, která se větvila na dvě užší uličky, jež se stáčely k severu a poté, co opsaly přibližně půlkruh, vyústily severozápadním vrcholem rynku do ústředního městského prostranství. Tvar osady, která nebyla obehnána hradbami, byl tedy zhruba oválný. V první půli 19. věku byla stále řada budov, především hospodářských staveb, zhotovena ze dřeva.

Strážov se v průběhu druhé poloviny 19. a během 20. století rozrostl za hranice původního středověkého a raně novověkého intravilánu. Centrum obce, které byl roku 2007 udělen status města, však nebylo až na několik málo výjimek narušeno demolicemi, moderními rekonstrukcemi a úpravami či novodobými dostavbami, díky tomu si uchovalo malebný ráz malého sídla spíše venkovského charakteru. Plným právem bylo proto roku 2003 prohlášeno městskou památkovou zónou.

Další

Literatura

Seznam literatury

Rejstříky

místní:

Fotografie

Historické jádro města StrážovHistorické jádro města StrážovHistorické jádro města StrážovHistorické jádro města Strážov