Vchynicko Tetovský plavební kanál

Srní - Okres Klatovy

Základní informace

typ památky: Technické památky
stavební sloh: nezařaditelné
historická epocha: novověk, moderní doba

Stručné představení

Přelomovým okamžikem pro plavení šumavského dřeva bylo otevření Vchynicko-tetovského plavebního kanálu, čímž došlo ke splavnění Vydry a jejímu propojení s Otavou. V letech 1799 až 1800 stavbu realizoval ing. Josef Rosenauer dle zadání hraběte Schwarzenberka.

Historie

Když v roce 1799 zakoupil kníže Schwarzenberg rozsáhlé Prášilské panství od hraběte Kinského, bylo jeho hlavním cílem využít tamější lesní bohatství co nejefektivněji. Jeho pozornost směřovala pochopitelně k těžbě dřeva, za tím účelem bylo ovšem potřeba vyřešit problém zpracování a dopravy velkého objemu metrového dřeva. Jako ideální se jevila říční přeprava, ovšem tomu bránila nesplavná část Vydry. Kníže za tím účelem oslovil inženýra Rosenauera, který vytvořil plán výstavby vodního kanálu, který by umožnil posílat dřevo z horských částí Šumavy k Čeňkově pile a dále po toku. Necelých 15 km dlouhý kanál překonávající výškový rozdíl 190 metrů má místy až 5metrovou šířku. Svůj název získal od bývalé osady Vchynice-Tetov, pod níž začíná. Dokončen byl v roce 1801 a sloužil až do počátku 20. století. Dodnes je velmi zajímavou technickou památkou poukazující na historii plavení dřeva na Šumavě.

Další

Literatura

Seznam literatury

Fotografie

Vchynicko Tetovský plavební kanálVchynicko Tetovský plavební kanálVchynicko Tetovský plavební kanálVchynicko Tetovský plavební kanálVchynicko Tetovský plavební kanál