Kostel sv. Bartoloměje v Rejštejně

Rejštejn - Okres Klatovy

Základní informace

typ památky: Církevní stavby - kostely
stavební sloh: gotika, baroko
historická epocha: středověk, novověk

Stručné představení

Kostel obklopený hřbitovem, kde našla místo svého posledního odpočinku rodina Karla Klostermanna, byl vystavěn nejpozději ve 14. století v gotickém stylu a koncem 18. století byl barokně přestavěn.

Historie

Rejštejn byl založen nejpozději ve 14. století jako hornická osada, jeho jedinou sakrální památkou je kostel zasvěcený sv. Bartoloměji, o kterém pochází první zmínka z roku 1570. O více jak 200 let později prodělal pozdně barokní přestavbu a byl doveden do přibližně dnešní podoby.

 

Stavba je jednolodní, zakončená trojbokým presbytářem. Na starší původ poukazují především mohutné opěráky. Sakristie se nachází při jižní stěně, k západu dosedá výrazná hranolová věž. Zatímco presbytář je sklenut valeně, hlavní loď je plochostropá. Fasády, včetně vnitřní omítky, jsou jednoduché, nezdobé. Vybavení je barokní, za zmínku stojí zvláště varhany od sušického varhanáře Josefa Matěje Wunsche a gotický zvon ze 14. století.  

Další

Literatura

Seznam literatury

Fotografie

Kostel sv. Bartoloměje v RejštejněKostel sv. Bartoloměje v Rejštejně