Městské domy a venkovské usedlosti v Rabí (čp. 13, 48, 50, 59, 60, 67, 73, 85, 86)

Rabí - Okres Klatovy

Základní informace

typ památky: Obytné stavby
stavební sloh: baroko, klasicismus
historická epocha: novověk

Stručné představení

Malebnou náves rozkládající se na svahu pod hradem Rabí dotváří skupina domů s průčelími v duchu tradice lidového baroka.

Historie

Městečko Rabí vznikalo jako příslušenství zdejšího šlechtického hradu. Na bohatství a význam tohoto sídla poukazuje několik architektonicky velmi cenných budov dokládajících stavební vývoj městečka v průběhu středověku a zvláště pak v novověku. Cestou k hradu míjíme po levé straně dům čp. 50, původně měšťanský dům, patrový na obdélném půdorysu, vystavěný z lomového kamene. Ploché průčelí je orientované k hlavnímu náměstí a má jedno patro s dvěma obdélnými okny. Přednímu nároží dominuje jeden opěrák, ve vrcholu štítu se pak vyjímá malé střílnovité okénko. Podobný původ má i objekt čp. 73. I ten si nechal vystavět nějaký bohatý měšťan z lomového kamene. Průčelí obrácené k náměstí je dvoupatrové, západní fasáda je vlivem terénu přízemní. Okna v horním patře jsou dekorována volutovými uchy s kapkami. Interiéry jsou plochostropé s výjimkou chodby a sklepu. Na náměstí nás zaujme především nedaleko radnice stojící patrový dům s modrobílou fasádou. Velkorysý měšťanský dům se pyšní především krásným křídlovým štítem.  

Další

Literatura

Seznam literatury

Fotografie

Městské domy a venkovské usedlosti v Rabí (čp. 13, 48, 50, 59, 60, 67, 73, 85, 86)  Městské domy a venkovské usedlosti v Rabí (čp. 13, 48, 50, 59, 60, 67, 73, 85, 86)  Městské domy a venkovské usedlosti v Rabí (čp. 13, 48, 50, 59, 60, 67, 73, 85, 86)  Městské domy a venkovské usedlosti v Rabí (čp. 13, 48, 50, 59, 60, 67, 73, 85, 86)  Městské domy a venkovské usedlosti v Rabí (čp. 13, 48, 50, 59, 60, 67, 73, 85, 86)