Radnice v Rabí (čp. 15)

Rabí - Okres Klatovy

Základní informace

typ památky: Veřejné stavby
stavební sloh: neogotika
historická epocha: novověk, moderní doba

Stručné představení

Symbolem městské samosprávy na Rabí je radnice přestavěná koncem 19. století v duchu neogotiky.

Historie

Asi nejzajímavější budovou dolní části rábského náměstí je radnice, symbol obecní samosprávy. Jedná se o jednopatrovou, řadovou budovu na jednoduchém obdélném půdoryse. Středem přízemí prostupuje široký vjezd zaklenutý segmentovým obloukem, který po obou stranách lemují dvě okna. Celé přízemí zdobí pásová rustika, která se promítá do patra pásovými lisénami na nároží. Okna jsou nezdobená, bez šambrán. Průčelí vévodí stupňovitý štít s kruhovým ciferníkem hodin, který pochází zřejmě z poloviny 19. století. Střecha je sedlová, průjezd je zaklenut stlačenou valenou klenbou. Ve dvoře jsou k vidění původní hospodářské budovy, stáje s plackovými klenbami a stodola v zadní části.  

Další

Literatura

Seznam literatury

Fotografie

Radnice v Rabí (čp. 15)