Panský dvůr v Rabí (čp. 89)

Rabí - Okres Klatovy

Základní informace

typ památky: Hospodářské stavby
stavební sloh: baroko
historická epocha: novověk

Stručné představení

Patrová budova se stanovou střechou situovaná západně pod hradem bývala součástí rozsáhlejšího panského dvora.

Historie

Městečko Rabí vznikalo jako příslušenství zdejšího šlechtického hradu. Na bohatství a význam tohoto sídla poukazuje několik architektonicky velmi cenných budov dokládajících stavební vývoj městečka v průběhu středověku a zvláště pak v novověku. Za pozornost stojí bezpochyby budova bývalého panského dvora, dnes dům s čp. 89. Tato honosná budova na obdélném půdoryse má dvě patra a v přízemní části půlkruhem zaklenuté výklenky, do nichž byla posléze proražena okna. Střecha je sedlová, pokrytá taškami. 

Další

Literatura

Seznam literatury

Fotografie

Fotogalerie pro totu položku nebyla nalezena.