Zřícenina kaple Všech svatých (zřícenina) u Rabí

Rabí - Okres Klatovy

Základní informace

typ památky: Církevní stavby - kaple
stavební sloh: baroko
historická epocha: novověk

Stručné představení

Na hřebeni vrchu Líšná se nachází zříceniny kaple Všech Svatých, o které nemám mnoho zpráv. Svatostánek dokončený snad po třicetileté válce byl v 80. letech 18. století odsvěcen a od té chvíle se postupně měnil v ruinu.

Historie

Nedaleko Rabí, v lese na vrchu Líšná se nachází trosky kaple, o jejímž původu ani dalších osudech toho mnoho nevíme. Tajemné trosky jsou opředeny řadou legend, často je její existence dávána do souvislosti s působením mnicha Vintíře, jiné teorie mluví o předsunuté hlásce hradu Rabí. Spekuluje se také o datu založení, které se předpokládá v 15. či 16. století, neboť dle Willenbergovi veduty tu již prokazatelně stála v roce 1602. Následně kaple sloužila svému účelu až do 80. let 18. století, kdy byla za Josefa II. odsvěcena a posléze již pouze chátrala.  

Další

Literatura

Seznam literatury

Fotografie

Zřícenina kaple Všech svatých (zřícenina) u RabíZřícenina kaple Všech svatých (zřícenina) u Rabí