Historické jádro městečka Rabí

Rabí - Okres Klatovy

Základní informace

typ památky: Urbanistické celky
stavební sloh: renesance, baroko, klasicismus
historická epocha: středověk, novověk

Stručné představení

Městečko Rabí vzniklo jako podhradí významného hradu Rabí. Svůj největší stavební rozkvět zaznamenalo v poslední třetině 15. století za Půty Švihovského z Rýzmberka.

Historie

Na vápencovém skalnatém návrší nad řekou Otavou se nachází zřícenina hradu Rabí, v jehož podhradí již od středověku existovalo městečko zajišťující šlechtickému sídlu důležité zemědělské a řemeslnné zázemí. Centrem městečka je přibližně čtvercové náměstí situované na severovýchodní straně předhradí. Usedlosti se koncetrovaly převážně v oblasti mezi hradem a náměstím. Na této jižní straně se dochovaly také cenné památky tradiční lidové architektury s nádhernými křídlovými štíty a klenutými bránami. Na severní straně předhradí stojí také kostel Nejsvětější trojice, který byl v době největšího stavebního rozmachu za Půty Švihovského z Rýzmberka připojen ochozem k hradu jako hradní kaple a součást opevnění zároveň. Poněkud stranou obce při cestě na Horažďovice, která protíná historické jádro v jeho severní části, byl vystavěn hřbitovní kostel sv. Jana Nepomuckého. Židovský hřbitov a synagoga leží poněkud stranou centra, přibližně jihozápadně od středu Rabí. 

Další

Literatura

Seznam literatury

Rejstříky

jmenný:

Fotografie

Historické jádro městečka RabíHistorické jádro městečka Rabí