Kostel Všech svatých v Poleni

Poleň - Okres Klatovy

Základní informace

typ památky: Církevní stavby - kostely
stavební sloh: gotika, baroko
historická epocha: středověk, novověk

Stručné představení

Původně gotický kostel, barokně upravený v 18. století, se pyšnil tzv. Poleňskou madonou, jejímž autorem je zřejmě Lucas Cranach starší.  

Historie

Poleň měla od nejstarších dob hned dva farní kostely, což vycházelo z jejího rozdělení na dva díly. Právě na území, které bylo spravováno z nedalekého hradu Pušperk, byl vystavěn nejpozději ve 14. století gotický kostel původně zasvěcený Matce Boží. Kostel byl od prvopočátku farní a jeho patroni byli páni z Pušperka. Dnes je hlavní dominantou poleňské návsi.

Jedná se o mohutnou stavbu na půdorysu protáhlého obdélníka se západní hranolovou věží zdobenou cibulovou bání. Jižní část je zakončena trojboce uzavřeným presbytářem. Ačkoli svatostánek prošel několika významnými přestavbami, přičemž nejzásadnější barokní proběhla v 17. století, zachoval si řadu původně gotických prvků, především tedy presbytář a sakristii. Až do poloviny 20. století byl v kostele k vidění oltářní obraz Panny Marie s dítětem, tzv. Poleňská Madona, ze jejíhož autora je považován Lucas Cranach starší. Kvůli bezpečnosti je dnes v Národní galerii a Poleň se musela spokojit pouze s kopií. V blízkosti kostela se nachází budova fary a nedaleko také zřícenina druhého poleňského farního kostela sv. Markéty.

Fotografie

Kostel Všech svatých v PoleniKostel Všech svatých v PoleniKostel Všech svatých v Poleni