Kaple Panny Marie nad pramenem v Plánici

Plánice - Okres Klatovy

Základní informace

typ památky: Církevní stavby - kaple
stavební sloh: historismus
historická epocha: novověk

Stručné představení

Západně od Nicova, v místech, kde vyvěrá radioaktivní pramen, byla vystavěna kaplička v historizujícím slohu.

Historie

Nedaleko Nicova, asi 80 metrů západně po silnici směrem na Plánici, se ve stráni vypíná drobná kaplička z konce 19. století, která vyrostla nad radioaktivním pramenem, o jehož léčebných účincích se v dokumentech hovoří již v polovině 17. století. O významu tohoto místa svědčí i nedaleký, proslulý poutní kostel Narození Panny Marie.

 

Kaplička Panny Marie má loď o čtvercovém půdorysu s trojbokým uzávěrem. Hlavní, severní průčelí vybíhá do štítu a nad ním a kouskem střechy se nachází sokl s křížem. Fasádu na této straně zdobí obloučkový vlys, na nárožích jsou zase vyzděné lisény s jednoduchou římsou. Okna jsou zaklenuta lomeným obloukem a ozdobena vpadlými šambránami. Tuto historizující stavbu předcházel starší svatostánek z 18. století.  

Další

Literatura

Seznam literatury

Fotografie

Kaple Panny Marie nad pramenem v PlániciKaple Panny Marie nad pramenem v Plánici