Historické jádro vsi Ostřetice

Ostřetice - Okres Klatovy

Základní informace

typ památky: Urbanistické celky
stavební sloh: baroko, klasicismus
historická epocha: novověk, moderní doba

Stručné představení

Bývalá šosovní ves královského města Klatov vyniká zvláště zajímavou lidovou architekturou s převažující velkorysou kamennou zástavbou.

Historie

Půdorys a typologická skladba vsi odpovídají její příslušnosti ke královskému městu. Velmi kompaktnímu a sevřenému půdorysu vsi vévodí nevelká, svažitě neprůjezdní náves vykazující jasně středověký původ. Obklopují ji štítově, výjimečně okapově orientované domy, obvykle přízemní, či s polopatrem. Náves až druhotně zaplnil blok chalup. Z hlediska použitého materiálu výrazně převažuje kámen nad cihlou a dřevem. Skutečnou dominantou byly ještě donedávna čtyři mohutné kamenné věžové sýpky, které jsou charakteristické právě pro šosovní vesnice. Sakrální architekturu v Ostřeticích zastupuje drobná kaple na návsi a pozdně barokní kaplička na severovýchodním okraji vsi. Zajímavá jsou i sloupková boží muka z roku 1840 na severozápadní straně. Ačkoli moderní výstavba ve 20. století výrazně poškodila architektonickou hodnotu tohoto souboru vesnických staveb, byly Ostřetice prohlášeny v roce 1995 vesnickou památkovou zónou.

Další

Literatura

Seznam literatury

Fotografie

Historické jádro vsi OstřeticeHistorické jádro vsi OstřeticeHistorické jádro vsi OstřeticeHistorické jádro vsi Ostřetice