Dvě kaple a pamětní kříž v Opolenci

Opolenec - Okres Klatovy

Základní informace

typ památky: Drobné památky
stavební sloh: nezařaditelné
historická epocha: novověk

Stručné představení

Drobnou sakrální architekturu ve vsi Opolenec, nedaleko Kašperských Hor, představuje dvojice menších kapliček na obdélném půdorysu. Před jednou z nich se nachází kovový pamětní kříž na kamenném soklu. 

Další

Literatura

Seznam literatury

Fotografie

Dvě kaple a pamětní kříž v OpolenciDvě kaple a pamětní kříž v OpolenciDvě kaple a pamětní kříž v OpolenciDvě kaple a pamětní kříž v Opolenci