Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Nezamyslicích

Nezamyslice - Okres Klatovy

Základní informace

typ památky: Církevní stavby - kostely
stavební sloh: románský sloh, renesance, baroko
historická epocha: středověk, novověk

Stručné představení

Severozápadně nad Nezamyslicemi se vyjímá kostel Nanebevzetí Panny Marie, který má románský původ. Posléze jej nechal Půta Švihovský renesančně upravit, roku 1736 byl zbarokizován.

Historie

Dominantou širého okolí, která je dobře viditelná i z věže hradu Rabí, je původem farní kostel Nanebevzetí Panny Marie v Nezamyslicích, který byl dlouhou dobu duchovním centrem celého rábského panství. Jeho původ je spojován s kolonizační činností břevnovského kláštera, neboť již v roce 1045 je ves Nezamyslice zmiňována jako součást klášterního majetku. Nejpozději ve 13. století tu pak břevnovský opat nechal vystavět neobvykle rozlehlý a zajímavě uspořádaný svatostánek, který je dodnes cenným architektonickým dílem. Původní románská stavba se dochovala v části věže a presbytáře, prastarý vzhled ovšem zcela zastřela výrazná gotická přestavba v roce 1390. Tehdy byl především presbytář rozšířen do tvaru rovnoramenného kříže a jeho rozlehlost upozorňovala na soustředění většího počtu řeholníků. Jedna z domněnek dokonce hovoří o existenci probošství.

 

Na počátku 15. století, v husitské době, břevnovský klášter kostel ztratil a jeho novými mecenáši se stali majitelé rábského panství Švihovští z Rýzmberka. Právě vlivný a velmi zbožný Půta Švihovský nechal kostel opravit a jeho podpis je dodnes patrný v erbech, které zdobí pozdně gotické trojlodí. O významu kostela v Nezamyslicích svědčí i to, že se tou dobou stal duchovním centrem celého panství a tento výjimečný status si podržel i za Lamberků. V roce 1736 byl kostel také znovu přestavěn v duchu baroka, ale nový sloh jeho vzhled příliš nepoznamenal. V roce 1800 byla přistavěna patra a vysoká jehlancová střecha, čímž objekt získal v podstatě dnešní podobu. Vybavení je barokní, jen hlavní oltář je neogotický dle návrhu Josefa Mockera.  

Další

Literatura

Seznam literatury

Fotografie

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v NezamyslicíchKostel Nanebevzetí Panny Marie v Nezamyslicích