Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Myslívu

Myslív - Okres Klatovy

Základní informace

typ památky: Církevní stavby - kostely
stavební sloh: románský sloh, gotika, baroko
historická epocha: středověk, novověk

Stručné představení

Podobně jako většina dlouhodobě fungujících farních kostelů uprostřed vsí i kostel Nanebevzetí Panny Marie registruje ve své hmotě všechny vývojové fáze od románského slohu až po baroko. 

Historie

Myslív se pyšní velmi dlouhou historií, která je neodmyslitelně spjata s existencí cisterciáckého kláštera v Nepomuku. Farnost je zde vzpomínána již ve 12. století, kdy zde mniši nechali vystavět tehdy ještě románský svatostánek zasvěcený Nanebevzetí Panny Marie. Archeologické průzkumy ukázaly, že nejstarší částí této stavby je románská loď, ta byla zároveň vystavěna v duchu opevněného kostela, neboť se předpokládá, že po zániku nepomuckého kláštera se do Myslíva odebrala část bratrů, která tu v bezpečí přečkala. Kostel se dodnes pyšní kromě románské lodi, gotickým presbytářem a původními malbami z 15. století. Svou dnešní barokní podobu získal během přestavby v roce 1730.  

Další

Literatura

Seznam literatury

Fotografie

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v MyslívuKostel Nanebevzetí Panny Marie v MyslívuKostel Nanebevzetí Panny Marie v MyslívuKostel Nanebevzetí Panny Marie v MyslívuKostel Nanebevzetí Panny Marie v Myslívu