Zámek Mlázovy (čp. 1)

Mlázovy - Okres Klatovy

Základní informace

typ památky: Panská sídla - zámky
stavební sloh: baroko
historická epocha: novověk

Stručné představení

Snad již ve 14. století tu stávala tvrz, která je poprvé doložena až v polovině 16. století. Roku 1721 pak na jejím místě zbudoval barokní zámek Vilém Berklau ze Schönreitu.

Historie

Při silnici z Mochtína na Klatovy se nachází malá víska Mlázovy, která tu bývala již ve 14. století, ačkoli o jejích osudech toho vskutku mnoho nevíme. V pramenech se až v 15. století mluví o Mlázovských z Těšnic, které tu zřejmě vystřídali Kouskové z Římku. Když ves v roce 1557 zakoupila Lidmila Kouková, stávalo tu již tou dobou šlechtické sídlo v podobě tvrze. V 16. století se zde ještě stihli vystřídat 2 majitelé, Václav Korálek z Těšína a Tomek z Čejkov. Tomkova dcera Ema se posléze provdala za Jana Příchovského z Příchovic, jehož rod pak Mlázovy držel až do počátku 18. století. Na necelá tři desetiletí se pak roku 1706 stal mlázovským pánem Vilém Berklau z Schönreitu, který svou přítomnost na Mlázovech zhmotnil do podoby nového barokního zámku. Již roku 1726 však byl nucen svůj majetek prodat Josefu Bořkovi Dohalskému z Dohalic. Dohalští tu pak pobyli až do počátku 19. století, kdy zdejší statek získal významný český šlechtic, hrabě Deym. Po něm se tu vystřídalo ještě několik pánů, včetně vojenského auditora Bernarda von Kleista, až na počátku 20. století se do historie Mlázov zapsala další známá osoba, hrabě Taaffe. Poslední majitel Dušan Zachytal koupil mlázovský zámek roku 1938 a vlastnil je po celou válku až do roku 1947, kdy jej prodal obci. Ta zámecké prostory využila k nejrůznějším účelům, byla tu škola, skladiště, byty či kanceláře.

Mlázovské šlechtické sídlo má půdorys značně protáhlého obdélníku, má valbovou střechu a pozornost upoutá zvláště čtverhranná vížka přibližně v těžišti budovy. Vnější podobu doplňují lizény a rizality s půlkruhově zaklenutými širokými portály. Dnes je stavba v poměrně dobrém stavu, vlastní ji soukromý majitel a je nepřístupná.  

Fotografie

Zámek Mlázovy (čp. 1)Zámek Mlázovy (čp. 1)Zámek Mlázovy (čp. 1)Zámek Mlázovy (čp. 1)Zámek Mlázovy (čp. 1)Zámek Mlázovy (čp. 1)