Kaple sv. Apoleny v Měcholupech

Měcholupy - Okres Klatovy

Základní informace

typ památky: Církevní stavby - kostely
stavební sloh: baroko
historická epocha: novověk

Stručné představení

Z první poloviny 18. století pochází barokní kaple sv. Apoleny ukončená kruhovou apsidou a vížkou s cibulovou bání.

Historie

Měcholupy se pyšní zajímavou sakrální stavbou, která má svůj původ v 17. století. Tehdy nechala majitelka zdejšího panství Apolena Černínová z Chudenic postavit v Měcholupech kapli, kterou zasvětila sv. Apoleně. Svou dnešní podobu však získala o století později, kdy ji nechal přestavět velkopřevor řádu maltézských rytířů hrabě z Königseggu.

 

Kostelík má obdélný tvar s polokruhovou apsidou a vížkou zakončenou cibulovou bání. Průčelí tvoří jednoduchý, nízký, trojúhelníkový štít se vstupním portálem, nad nímž se vyjímá znak hraběte z Königseggu s datací 1726. Fasáda je členěna pilastry, okna jsou segmentová, oltář s rokokovým tabernaklem zdobí obraz sv. Apoleny. Na dobu, kdy modlitebnu spravoval řád maltézských rytířů, upomínají desky se znaky velkopřevorů řádu. Kaple byla restaurována v 19. století a v roce 1960 přešla pod správu obce.

Další

Literatura

Seznam literatury

Fotografie

Kaple sv. Apoleny v MěcholupechKaple sv. Apoleny v MěcholupechKaple sv. Apoleny v Měcholupech