Městské domy v Kašperských Horách

Kašperské Hory - Okres Klatovy

Základní informace

typ památky: Obytné stavby
stavební sloh: renesance, baroko
historická epocha: novověk

Stručné představení

Zajímavé barokní měšťanské domy, často se starším jádrem a bohatou výzdobou, poukazují na výjimečné postavení kašperskohorských měšťanů již od středověku.

Historie

Především novověkého původu je několik měšťanských domů v blízkosti kašperskohorského náměstí, které dokumentují význam bývalého královského města. Povětšinou se jedná o nenápadné, jednopatrové domy. Dům čp. 11, jehož fasáda byla zřejmě upravena v 18. století, se pyšní nástěnným obrazem Panny Marie. Trochu stranou od náměstí je situovaný dům s čp. 17. I v tomto případě se jedná o jednopatrový, řadový dům zdobený štukem z 18. století. O něco mladší je i empírový dům čp. 68. Ten je volně stojící, s jedním patrem a hladkým trojúhelníkovým štítem, také on se pyšní štukovou výzdobou a lizénami.  

Další

Literatura

Seznam literatury

Fotografie

Městské domy v Kašperských HoráchMěstské domy v Kašperských HoráchMěstské domy v Kašperských Horách