Sýpka v Kašperských Horách

Kašperské Hory - Okres Klatovy

Základní informace

typ památky: Hospodářské stavby
stavební sloh: baroko
historická epocha: novověk

Stručné představení

Dvoupatrová sýpka z 18. století má trojúhelný štít bohatě zdobený a členěný pilastry. 

Historie

Cestou ke kašperskohorskému hřbitovu můžeme spatřit zajímavou hospodářskou budovu snad již z konce 17. století. Barokní sýpka je jednoduchou stavbou se dvěma štíty zdobenými jehlanci.

Další

Literatura

Seznam literatury

Fotografie

Sýpka v Kašperských Horách