Fara v Kašperských Horách (čp. 14)

Kašperské Hory - Okres Klatovy

Základní informace

typ památky: Církevní stavby - fary
stavební sloh: baroko, klasicismus
historická epocha: novověk

Stručné představení

Původně barokní fara byla kolem polviny 19. století opatřena klasicistní fasádou.

Další

Literatura

Seznam literatury

Fotografie

Fara v Kašperských Horách (čp. 14)