Židovský hřbitov v Janovicích nad Úhlavou

Janovice nad Úhlavou - Okres Klatovy

Základní informace

typ památky: Židovské památky
stavební sloh: baroko, klasicismus
historická epocha: novověk

Stručné představení

Janovický židovský hřbitov byl založen v 18. století. Vedle cenných barokních a klasicistních náhrobků zde můžeme vidět i památník obětem holocaustu.  

Historie

Nejstarší zprávy o židovském osídlení v Janovicích máme již z 15. století, roku 1466 totiž žádal jakýsi žid Baroch o povolení usadit se v Janovicích i se svou rodinou. Od té doby počet židů v Janovicích průběžně narůstal a v 18. století byla dokonce v dnešní Klenovské ulici, kde se koncentrovala většina židovských usedlostí, vystavěna synagoga.

Zřejmě z té doby také pochází místní židovský hřbitov, ke kterému se dostaneme po polní cestě jihozápadně od obce za areálem bývalých kasáren. Vstup na severovýchodě hřbitova zdobí umělecky kovaná brána, na hřbitově se pak nachází kolem 250 náhrobků, z nichž nejzajímavější pochází z dob baroka a klasicismu. Po druhé světové válce tu byl umístěn památník obětem holocaustu v Janovicích.

Další

Literatura

Seznam literatury

Rejstříky

místní:
věcný:
jmenný:

Fotografie

Židovský hřbitov v Janovicích nad ÚhlavouŽidovský hřbitov v Janovicích nad Úhlavou