Zřícenina hradu Janovice nad Úhlavou

Janovice nad Úhlavou - Okres Klatovy

Základní informace

typ památky: Panská sídla - hrady a zříceniny
stavební sloh: gotika
historická epocha: středověk

Stručné představení

Gotický hrad s mohutným vodním příkopem připomíná jen několik budov v předhradí. Pozůstatky hradního jádra totiž koncem 18. století zcela pohltil městský hřbitov. Neobvyklou blatnou rovinu si pro stavbu hradu vyhlídli před rokem 1290 páni z Janovic, kteří jej pak jako své rezidenční sídlo drželi až do 17. století.

Historie

V samém centru města Janovice nad Úhlavou se nachází pozůstatky hradu, pro jehož výstavbu zvolila místní šlechta nikoli tradiční výšinnou polohu, ale naopak, zcela překvapivě, bažinatou rovinu. Hrad, lemovaný z jedná strany říčkou Jelenkou, totiž chránil mohutný vodní příkop obehnaný valem a hradbou s baštami. Jádro stavby pokrývající pravidelnou čtvercovou základnu však v novověku zcela zmizelo pod navážkou městského hřbitova. Pozůstatky šlechtického sídla připomínají pouze hospodářské budovy po celém obvodu předhradí.

Janovice byly založeny kolem roku 1290 Janem z Janovic. Rod pánů z Janovic měl tři větve, z nichž jedna sídlila na Janovicích, další na Pajreku a poslední na Klenové. Po Janově smrti však přešlo celé panství na krále Jana Lucemburského, který Janovice roku 1327 prodal Petrovi z Rožmberka. Brzy se ale o své dědictví přihlásili opět páni z Janovic, a tak ještě před rokem 1342 do Janovic přichází Bohuslav a hrad zůstává majetkem Janovských z Janovic v podstatě až do poloviny 17. století.

Po roce 1618 se na stranu českých stavů postavil Jiří Janovský z Janovic, jemuž byl majetek sice konfiskován, ale nakonec byl Janovským opět navrácen, neboť jej získal jeho syn Jan Jindřich, po němž se do Janovic dostala klenovská větev Janovských v osobě císařského rady Viléma z Klenového a z Janovic. Před rokem 1674 měl janovské panství ve správě Jan Vilém Chanovský z Dlouhé Vsi, který ale zadlužené statky hodlal co nejrychleji prodat. Tuto nabídku využil pražský arcibiskup Matouš Ferdinand Sobek z Bílenberka, který Janovice i s hradem zakoupil roku 1674 jako nadání pro zamýšlené klatovské biskupství. K založení biskupství ale nikdy nedošlo.

Během 18. století se tu vystřídalo několik majitelů, až roku 1788 již notně zpustlý hrad vykoupilo město Janovice, aby tu vybudovalo hřbitov. Pozůstatky kdysi rezidenčního hradu pánů z Janovic byly do posledního kamene rozebrány a odklizeny jako stavební materiál či jako nepoužitelné sutiny. Vodní příkop, kdysi nejdůležitější obranný prvek celého hradu, přeměnil místní mlynář na louku.

O původní podobě Janovického hradu toho vskutku mnoho nevíme, jen dle dochovaného popisu z roku 1539 se dozvídáme, že jeho hlavní dominantou byla velká, zřejmě čtverhranná, věž. Z původně dvojdílného hradu se totiž nedochovala jediná památka, kromě částí fortifikace a několika budov v blízkosti bývalých hradeb, které prošly mnoha stavebními úpravami a jejich současná podoba odkazuje na jejich stáří jen nemnohými architektonickými prvky.

Fotografie

Zřícenina hradu Janovice nad ÚhlavouZřícenina hradu Janovice nad Úhlavou