Kostel sv. Jana Křtitele v Janovicích nad Úhlavou

Janovice nad Úhlavou - Okres Klatovy

Základní informace

typ památky: Církevní stavby - kostely
stavební sloh: gotika, baroko
historická epocha: středověk, novověk

Stručné představení

Raně gotický kostel dostal svou finální podobu po polovině 18. století, kdy byl barokně přestavěn.

Historie

Ve spodní části janovického náměstí se nachází kostel sv. Jana Křtitele, jehož prvopočátky jsou neodmyslitelně spojeny se samotným vznikem města. Původně raně gotická stavba, snad z doby kolem roku 1260, prošla nejdůležitější přestavbou až v roce 1764, kdy byl kostel prodloužen a byla k němu na západní straně přistavěna věž. Jeho nynější podoba stále odráží onu radikální barokní rekonstrukci. Kostel je nyní jednolodní plochostropou stavbou s jedinou věží, kněžiště i presbytář jsou čtvercové, sakristie obdélníková. V kněžišti se dochovala křížová klenba, presbytář zase zdobí raně gotické nástěnné malby ze 30. let 14. století, vyobrazeny jsou zde evangelisté, apoštolové, poslední soud, stětí sv. Jana, sv. Barobora a sv. Markéta.  

Další

Literatura

Seznam literatury

Fotografie

Kostel sv. Jana Křtitele v Janovicích nad ÚhlavouKostel sv. Jana Křtitele v Janovicích nad Úhlavou