Zámek Chudenice (čp. 1)

Chudenice - Okres Klatovy

Základní informace

typ památky: Panská sídla - zámky
stavební sloh: baroko
historická epocha: novověk

Stručné představení

Rezidenční sídlo Černínů z Chudenic do této podoby přestavěl v roce 1776 Carlo Ballinga. Dnes zde můžeme obdivovat vedle muzea Josefa Dobrovského především původní interiéry a pozoruhodný „andělský pokoj“.

Historie

Sídlo mocného rodu Černínů z Chudenic vyrostlo na místě původní středověké tvrze, o níž však máme první zmínku až v polovině 16. století. Tehdy Chudenice vlastnil Humprecht Černín, kterému se podařilo povýšit Chudenice na městečko. V polovině 17. století již Černínové sídlili v renesančním zámečku, který pohltil dřívější obdélnou kamennou tvrz zpevněnou v nárožích baštami. Koncem 17. století však zámek i z důvodů nepříznivé finanční situace majitelů postupně chátral. Koncem 18. století již bylo nezbytné přistoupit k zásadní rekonstrukci, kdy na půdorysu staré tvrze vyrostl jednopatrový zámek. Pozůstatky starého sídla jsou ale dodnes patrné v severovýchodní části dvora.

Exteriérem nepříliš výrazná zámecká budova ukrývá pozoruhodné vnitřní vybavení. Kontinuita držby jediným šlechtickým rodem i její pozdní odebrání do státních rukou až v polovině 20. století umožnily zachování původních interiérů. V prvním patře je tak k vidění proslulý „andělský pokoj“ vybavený v renesančním stylu stejně jako přilehlá černá kuchyně, k níž se váže rodová pověst. Dnešní expozice zámku připomíná rodovou historii jednoho z nejstarších českých šlechtických rodů a v dolních prostorách je umístěno muzeum Josefa Dobrovského, který zde pobýval v letech 1816 až 1828.

Fotografie

Zámek Chudenice (čp. 1)Zámek Chudenice (čp. 1)Zámek Chudenice (čp. 1)Zámek Chudenice (čp. 1)