Historické jádro vsi Chanovice

Chanovice - Okres Klatovy

Základní informace

typ památky: Urbanistické celky
stavební sloh: baroko, klasicismus
historická epocha: středověk, novověk, moderní doba

Stručné představení

Historické jádro Chanovic se soustředilo kolem zámeckého areálu a nedaleko od něj obklopilo oválnou náves.

Historie

Chanovice se rozkládají na poměrně složitém půdorysu. Jádro tvoří nepravidelná oválná svažitá náves, která je zcela zaplněná novější zástavbou. Poněkud stranou od návsi na mírném návrší byl posléze vybudován zámek, v jehož těsné blízkosti stojí původně gotický kostel s barokní farou. V 18. století se prostor v blízkosti zámku vyplnil uličkou domků, které si vystavěl zámecký personál. Na zámek navazuje, ještě více stranou centru osídlení, zámecký park s rybníky. U zámku se také dochoval téměř v původní podobě zámecký pivovar, dnes dům čp. 3. Velmi hodnotná je i, již výše zmiňovaná, sýpka z roku 1740. Severně od kostela se pak rozkládá hospodářský areál z počátku 19. století. Nejstarší zdejší dochovanou venkovskou architekturu prezentují zděné kamenné sýpky čp. 13 a 20 a dům s roubeným jádrem čp. 32. Klasicismus se pak odráží zvláště v patrovém domě čp. 8, domě se světnicí čp. 20 a atypickém domě čp. 45. K výraznému narušení zdejšího venkovského osdílení došlo ve 2. polovině 20. století, když se tu výrazně rozvinul dřevozpracující průmysl. Východně od návsi vyrostla čtvrť rodinných a řadových domků a počítalo se dokonce s likvidací vesnice, jež by byla nahrazena sídlištěm. K realizaci tohoto plánu však naštěstí nedošlo. Dnes jsou Chanovice vesnickou památkovou zónou.

Další

Literatura

Seznam literatury

Fotografie

Historické jádro vsi ChanoviceHistorické jádro vsi ChanoviceHistorické jádro vsi Chanovice