Historické jádro vsi Hradešice

Hradešice - Okres Klatovy

Základní informace

typ památky: Urbanistické celky
stavební sloh: baroko, klasicismus, historismus
historická epocha: středověk, novověk, moderní doba

Stručné představení

I přes značné degradující zásahy ve 20. století si historické jádro Hradešic ponechalo vysokou kulturní a historickou hodnotu. 

Historie

Hradešice mající pravidelné jádro s téměř obdélníkovou návsí vykazují jasné znaky vrcholně středověkého založení. Náves obklopují ze všech stran usedlosti a podél delších stran na ni ústí poměrně široké cesty, čímž vytváří půdorys rovnoramenného kříže. Právě okolí těchto cest a posléze i jižní konec vsi zaplnila v průběhu let druhotná domkářská a chalupářská zástavba. Farní kostel se nachází severně od centra vsi, v jeho blízkosti stojí fara a výklenková kaplička. Mezi kostelem a návsí pak probíhá hlavní silnice z Horažďovic na Klatovy, která kopíruje původní císařskou cestu. Domy v okolí této silnice však byly budovány až od počátku 20. století. Přímo na návsi je pak k vidění malá kaple z 18. století. Z architektonického hlediska jsou zajímavé zvláště kamenné sýpky u usedlostí čp. 8 a 17, patrový dům čp. 1 a řada stodol na západním okraji vsi. Ačkoli byla tradiční podoba vsi výrazně narušena modernizací ve 20. století, zachovala si základní urbanistickou i hmotovou strukturu a v roce 1995 tak byla prohlášena městskou památkovou zónou.

Další

Literatura

Seznam literatury

Fotografie

Historické jádro vsi Hradešice