Městské muzeum Horažďovice

Horažďovice - Okres Klatovy

Základní informace

typ památky: Paměťové instituce - Muzeum
stavební sloh: nezařaditelné
historická epocha: nezařazeno

Stručné představení

Městské muzeum založené v roce 1895 sídlí v objektu zámku, který zpřístupňuje a v němž prezentuje rozsáhlé sbírky dokumentující historii Horažďovic a okolí.

http://www.muzeumhd.cz/

Historie

Převážnou část horažďovického zámku dlouhodobě využívá městské muzeum (založeno roku 1895), které také zpřístupňuje nejhodnotnější zámecké prostory: velký sál s unikátní freskovou výzdobou z roku 1680, zámeckou kapli, věž či modrý salonek. V rámci muzejních expozic, instalovaných v roce 2004 a od té doby několikrát aktualizovaných, jsou prezentovány archeologické nálezy z území města i regionu, cechovní památky či artefakty související s dějinami místní židovské komunity nebo těžby a rýžování zlata. Mezi nejznámější expozice patří horažďovické perlorodky a tzv. Prácheňské marionety, oblíbená je též interaktivní národopisná dílna, přibližující poutavou formou tradiční pošumavská řemesla. Zájemcům je k dispozici odborná knihovna obsahující převážně tituly o regionálních dějinách, osobnostech a spolcích.

Další

Literatura

Seznam literatury

Fotografie

Fotogalerie pro totu položku nebyla nalezena.