Zámecký mlýn v Horažďovicích (čp. 273)

Horažďovice - Okres Klatovy

Základní informace

typ památky: Technické památky
stavební sloh: baroko
historická epocha: středověk, novověk

Stručné představení

Krásnou ukázkou velkého panského mlýna je zámecký mlýn na mlýnské strouze severně pod areálem horažďovického zámku.

Historie

Severně od zámeckého areálu stojí na mlýnském náhonu krásný barokní mlýn. Tato jednopatrová budova se pyšní výrazným křídlatým štítem, na jehož vrcholu trůní piniová šiška. Budova má téměř čtvercový půdorys a sedlovou střechu. U východní stěny, obrácené k náhonu, se nachází vodní kolo na spodní vodu, které ovšem již delší čas není v chodu. Západní stranu protíná dvojice půlkruhem zaklenutých vjezdů.

Mlýn se poprvé objevuje v pramenech počátkem 17. století, tehdy zřejmě patřil vrchnosti, která v něm mlela pro svou vlastní potřebu. V písemných pramenech však zprávy o mlýně až do konce 18. století chybí. Kromě tradiční velké mlýnice patřilo k provozu i hospodářské zázemí, a to vše bylo ukryto pod jednou střechou. V současnosti se stavba upravuje pro obytné účely.

Další

Literatura

Seznam literatury

Fotografie

Zámecký mlýn v Horažďovicích (čp. 273)Zámecký mlýn v Horažďovicích (čp. 273)Zámecký mlýn v Horažďovicích (čp. 273)Zámecký mlýn v Horažďovicích (čp. 273)