Synagoga v Hartmanicích

Hartmanice - Okres Klatovy

Základní informace

typ památky: Židovské památky
stavební sloh: historismus
historická epocha: novověk

Stručné představení

V prostorách kompletně zrekonstruované nejvýše položené synagogy v Čechách funguje muzeum poukazující na často komplikované soužití Čechů, Němců a židů na Šumavě.

Historie

Výstavba hartmanické synagogy měla reagovat na neustále se rozrůstající židovskou komunitu na Šumavě. Roku 1881 tak hartmanicko-kundratická židovská obec rozhodla o výstavbě židovské modlitebny, za tímto účelem byl od stavitele Georga Beywla vykoupen pozemek i s jeho domem, který přiléhal k synagoze a byl později využíván jako škola a byt rabína. Stavba započala roku 1883 a první bohoslužba se zde konala již v roce 1886, byť drobné stavební úpravy tu probíaly v podstatě až do konce 19. století. Avšak nově zbudovaný objekt nečekal příliš příznivý osud. Za necelé půl století ji totiž zkonfiskovala německá armáda, vojáci vytloukli ze štítu desky s desaterem, strhli štít nad hlavním průčelím a prorazili vchod do zahrady. Vnitřní prostor pak rozčlenili na menší a nižší místnosti, v nichž během války fungovala truhlářská dílna Ferdinanda Pelikana, který během války zemřel. Devastace stavby však pokračovala i po roce 1945, kdy byla bývalá synagoga zkonfiskována státem. Novým správcem byl stanoven Karel Šimek z nedalekých Petrovic, za nějž byl uprotřed modlitebny vztyčen tovární komín a zavedena elektřina, díky níž bylo možné zazdít horní část původních velkých oken. Postupně se rozpadající šindelovou střechu nahradil eternit a do dolních oken byly vsazeny mříže. Prostory využíval podnik Státní lesy a statky a armáda tu měla skladiště pneumatik. V 80. letech již byla zanedbaná budova určena k demolici, díky listopadu 1989 k ní však již nedošlo, neboť byla navrácena plzeňské židovské obci. Ta na její opravu neměla dostatek potřebných financí, a tak ji nabídla k prodeji. V roce 2002 ji zakoupil Michal Klíma, jenž založil sdružení Památník Hartmanice, díky němu se podařilo synagogu opravit a v roce 2006 slavnostně otevřít. O sedm let později se tu dokonce konala první šábesová bohoslužba od roku 1938. Dnes tu funguje malé muzeum zachycující společné soužití šumavských Němců, židů a Čechů.

Fotografie

Synagoga v HartmanicíchSynagoga v Hartmanicích