Kostel sv. Kateřiny v Hartmanicích

Hartmanice - Okres Klatovy

Základní informace

typ památky: Církevní stavby - kostely
stavební sloh: gotika, baroko
historická epocha: středověk, novověk

Stručné představení

V jádře gotický kostel vystavěný nejpozději v 15. století byl barokně přestavěn před polovinou 18. století.

Historie

Na samé hraně obou hartmanických náměstí u silnice na Železnou Rudu stojí barokní kostel sv. Kateřiny. Jediná hartmanická sakrální památka je poprvé zmiňována až v 15. století, ačkoliv se předpokládá mnohem starší původ, neboť již v roce 1322 byly Hartmanice farní vsí. Do barokní podoby byl kostel přestavěn v 18. století. Od 2. poloviny 20. století je ovšem využívaný jen příležitostně, takže postupně chátrá.

Jedná se o jednolodní objekt s trojboce uzavřeným presbytářem, jehož západní průčelí zdůrazňuje hranolová věž a na severní straně přiléhá sakristie. Zatímco stěny presbytáře člení pilastry, loď má jednoduchou, hladkou fasádu. Exteriér zastřešují ploché stropy i valené klenby.  

Další

Literatura

Seznam literatury

Fotografie

Kostel sv. Kateřiny v Hartmanicích