Kaple v Dobršíně

Dobršín - Okres Klatovy

Základní informace

typ památky: Církevní stavby - kaple
stavební sloh: neogotika
historická epocha: novověk

Stručné představení

Novogotická kaple v horní části dobršínské návsi byla zasvěcena Panně Marii Karmelské.

Historie

Jedinou dobršínskou sakrální památkou je osmiboká kaple situovaná v horní části návsi. Tato drobná kaplička byla vystavěna roku 1869 a zasvěcena Panně Marii Karmelské, na jejíž počest se zde také v červenci o místní pouti slouží mše svatá. Její současná podoba pochází ze 70. let 20. století, kdy objekt prodělal generální opravu. V interiéru můžeme obdivovat vedle dřevěného oltáře i 14 obrazů křížové cesty. Exteriéru vévodí drobná zvonička nad těžištěm půdorysu kaple. Stavba je památkově chráněna od 50. let 20. století.

Další

Literatura

Seznam literatury

Fotografie

Kaple v Dobršíně