Kostel sv. Vintíře v Dobré Vodě

Dobrá Voda - Okres Klatovy

Základní informace

typ památky: Církevní stavby - kostely
stavební sloh: baroko
historická epocha: novověk

Stručné představení

František Karel Villani dal v roce 1706 postavit v Dobré Vodě kostel s jedinečným zasvěcením, patronem kostela totiž určil sv. Vintíře. 

Historie

Na první pohled nenápadný, novověký kostelík je celosvětovým unikátem hned ze dvou důvodů. Za prvé díky unikátní skleněné výzdobě kostela, která vznikla během jeho obnovy koncem 20. století. A za druhé kvůli svému zasvěcení, protože se jedná o jediný kostel zasvěcený sv. Vintíři na světě.

 

V Dobré Vodě stával dřevěný kostelík snad již ve 12. století, posléze ovšem přestal potřebám vesničanů dostačovat, a tak na počátku 18. století přistoupil hrabě Villani k výstavbě nového svatostánku, který nechal netradičně zasvětit známému šumavskému poustevníkovi. S výstavbou se započalo již v roce 1706, avšak k vysvěcení došlo až v roce 1777. Kostel byl vystavěn na jednoduchém obdélném půdoryse s jednou lodí a polygonálně ukončeným presbytářem. V ose lodi byla vztyčena hranolová věž a na severní straně přistavěna sakristie. Kostel sloužil svému účelu až do druhé poloviny 20. století, tehdy byl odsvěcen a sloužil armádě jako stáj a skladiště. V 90. letech došlo k jeho obnově a v roce 1995 byl znovu vysvěcen. Protože původní vybavení kostela vzalo ve 2. polovině 20. století za své, bylo potřeba jej znovu vybavit mobiliářem. Za tím účelem byl exteriér vyzdoben zcela netradičně unikátním skleněným oltářem, oltářní menzou, stolkem na čtení z Bible a křížovou cestou. Autorkou výzdoby kostela je místní sklářka Vladěna Tesařová. Toto netradiční řešení poukazuje na tradici šumavského sklářství a zároveň činí z kostela jeden z nejzajímavějších českých kostelů.  

Další

Literatura

Seznam literatury

Fotografie

Kostel sv. Vintíře v Dobré VoděKostel sv. Vintíře v Dobré VoděKostel sv. Vintíře v Dobré VoděKostel sv. Vintíře v Dobré Vodě