Kaple Nejsvětějšího Srdce Páně

Červené Poříčí - Okres Klatovy

Základní informace

typ památky: Církevní stavby - kaple
stavební sloh: baroko, rokoko
historická epocha: novověk

Stručné představení

Barokní kaple z počátku 18. století s rokokovým interiérem byla propojena krytou chodbou přímo s poříčským zámkem.

Historie

Zámecká kaple byla vystavěna zřejmě v roce 1713 z podnětu hraběnky Amálie Eleonory von Hauben, manželky majitele poříčského zámku Johanna Georga von Hauben. Barokní objekt zbudoval plzeňský architekt Jakub Auguston mladší, ten byl pověřen i přístavbou přízemní oratoře v roce 1726, kdy se zde konala vůbec první bohoslužba. Ve druhé polovině 18. století pak kaple prodělala významnou rokokovou úpravu, tehdy byl především interiér sochařsky a malířky ozdoben. O výmalby se postaral pražský malíř Antonín Smuth. Kaple měla původně sloužit pouze pro potřeby zámeckých pánů, a tak byla se šlechtickým sídlem propojena dřevěnou krytou chodbou na kamenných pilířích. Toto zajímavé propojení se ovšem do současnosti nedochovalo, neboť jej zchvátil požár na počátku 19. století. Kapličku v rokokové úpravě zdobí drobná věžička s kupolí v přibližném těžišti stavby a její okolí doplňují lipové aleje, které měly zpříjemňovat poutníkům cestu svým stínem.  

Další

Literatura

Seznam literatury

Fotografie

Kaple Nejsvětějšího Srdce PáněKaple Nejsvětějšího Srdce Páně