Zámek Červené Poříčí (čp. 1)

Červené Poříčí - Okres Klatovy

Základní informace

typ památky: Panská sídla - zámky
stavební sloh: renesance, baroko
historická epocha: novověk

Stručné představení

Unikátní reprezentativní zámecký objekt vystavěli ve stylu saské renesance Šicové z Drahenic počátekm 17. století.  

http://www.cervene-porici.cz/

Historie

Zřejmě nejzajímavější památkou vsi Červené Poříčí je budova původně renesančního zámku, s jehož výstavbou započal Mikuláš Šic z Drahenic koncem 16. století. Objekt vyrostl na místě staršího šlechtického sídla, o němž však máme velmi málo zpráv. První zmínky o existenci sídelní stavby jsou již ze 14. století, kdy tu seděli místní šlechtici s predikátem z Poříčí. Avšak o výstavbě tvrze se poprvé dozvídáme až v polovině 16. století, kdy zdejší statek zakoupil Jindřich Mladota z Jilmanic. Ten však Poříčí záhy prodal Šicovským z Drahenic, jejichž sídelním a reprezentativním nárokům již poněkud zastaralá tvrz ani v nejmenším nevyhovovala, a tak se jako poměrně úspěšní podnikatelé rozhodli investovat nejen do nákupu okolních statků a rozvoje velkostatku, ale též do výstavby nového sídla. Zámek byl dokončen ve stylu saské renesance až počátkem 17. století, kdy na Poříčí vládl nechvalně proslulý Mikuláš Šic z Drahenic, bohatý pán, ale také rváč a zloděj, jenž se zapojil do povstání roku 1618 na straně českých stavů. Za svá provinění byl odsouzen ke ztrátě většiny majetku. Tak se poříčský zámek dostal do držení Filipa Adama, svobodného pána z Kronberka. Tehdy se také zdejšímu sídlu začalo poněmčeně říkat Kron-Poritschen, což se místním ani v nejmenším nelíbilo, a tak se místo tohoto krkolomného názvu vžilo označení Červené Poříčí, kdy přívlastek „červený“ odvozovali od výrazně červené barvy zámecké střechy. Koncem 17. století se po smrti Adolfa Oty z Kronberka o poříčské panství podělili bratři von der Hauben. Jan Jiří von der Hauben, kterému se podařilo statek opět zcelit, však padl v roce 1716 v bitvě u Petrovaradina a panství zdědila jeho dcera provdaná za hraběte Thöringa. Její syn Norbert se ovšem výrazně zadlužil, a tak se Červené Poříčí vydražilo ve prospěch Klimenta Františka, bavorského knížete. Postupně chátrající objekt nakonec po mnoha peripetiích připadl v první polovině 19. století rakouským Habsburkům, v jejichž držbě zůstal až do konce 1. světové války. V roce 1922 jej pak získal stát.

Poříčský zámek situovaný na levém břehu řeky Úhlavy je dvoukřídlou patrovou stavbou tvořenou dvouposchoďovou budovou obrácenou severozápadním průčelím do prostranství s pozdně barokní kaplí a vlastní patrovou zámeckou budovou. Stavba se pyšní řadou zajímavých renesančních detailů jako jsou renesanční komíny, klenby či původní schodiště. Vlastní zámecká budova však vykazuje především raně a pozdně barokní rysy. Vskutku zajímavým dekorativním prvkem je ohradní zeď osazená více jak dvěma desítkami bust s rokokovými kartušemi, které zpodobňují české panovníky. I přes svou nezpochybnitelnou kulturní hodnotu si zámek Červené Poříčí vysloužil památkovou ochranu až v únoru roku 2010.  

Fotografie

Zámek Červené Poříčí (čp. 1)Zámek Červené Poříčí (čp. 1)Zámek Červené Poříčí (čp. 1)Zámek Červené Poříčí (čp. 1)Zámek Červené Poříčí (čp. 1)Zámek Červené Poříčí (čp. 1)