Tvrz Čachrov (čp. 1)

Čachrov - Okres Klatovy

Základní informace

typ památky: Panská sídla - tvrze
stavební sloh: gotika, renesance, neogotika
historická epocha: středověk, novověk

Stručné představení

V blízkosti zaniklé gotické tvrze pánů z Čachrova nechal Viktorin Bohuchval z Hrádku postavit renesanční zámek, jehož starobylý ráz setřela neogotická úprava koncem 19. století.

Historie

Koncem 14. století nechal Vilém z Čachrova vystavět na břehu řeky Ostružné velkorysou gotickou tvrz obklopenou vodním příkopem, která svou velikostí připomínala středověký hrad. Páni z Čachrova ji drželi do poloviny 15. století, kdy se novým majitelem stal Děpolt z Rýmzberka, pán na Velharticích však Čachrov pouze začlenil do svého stávajícího panství a tvrz tím okamžikem přestala plnit rezidenční funkci. Když pak páni z Rožmitálu byli nuceni velhartické dominium kvůli dluhům rozprodat, nový majitel Jan Rendl z Úšavy z Čachrova opět učinil samostatný statek. Ještě v polovině 16. století se ale o tvrzi hovoří jako o pusté. Obnovy se tak na krátký čas dočkala až za Jana Bohuchvala z Hrádku. Již jeho nástupce Viktorin ovšem tvrz opět ponechal svému osudu a v její těsné blízkosti dal vybudovat renesanční zámeček, stavba byla dokončena před rokem 1612, kdy Čachrov zakoupila Viktorinova manželka Kateřina ze Šlovic. Po celé 17. století však žádný z majitelů na Čachrově příliš dlouho nepobyl. Roku 1715 pak noví majitelé, kterými byli Fruveinové z Podolí, zafinancovali barokní přestavbu čachrovského sídla. Koncem 18. století získal zdejší statek Václav Kordík, jehož potomci tu sídlili až do roku 1894. Právě Kordíkové se však výrazně podepsali na současné podobě čachrovského zámku, neboť jej pseudogoticky upravili, čímž definitivně odstranili cenné barokní a renesanční prvky. Za posledního majitele Karla Faltyse zámek roku 1933 vyhořel a již nebyl nikdy obnoven.

Bohuchvalovské sídlo byl menší zámeček se čtvercovým nádvořím, jehož jednu stranu uzavírala právě původní tvrz, později přeměněná na sýpku. Z ní se do současnosti dochovala pouze mohutná věž, do které se vstupovalo hrotitým portálem v prvním patře. Poslední dochované, čtvrté patro pak ukrývalo velký sál a zjevně kolem něj byl dřevěný ochoz, ze kterého se vstupovalo do dalších částí tvrze. Posledním majitelům zámku, rodině Faltysů, byl objekt po roce 1989 navrácen a nyní probíhá jeho rekonstrukce.  

Fotografie

Tvrz Čachrov (čp. 1)