Kostel Navštívení Panny Marie v Běšinech

Běšiny - Okres Klatovy

Základní informace

typ památky: Církevní stavby - kostely
stavební sloh: baroko
historická epocha: novověk

Stručné představení

Původně zámecká kaple ze 17. století byla posléze přebudována na barokní farní kostel, který je dodnes jedinou běšinskou využívanou sakrální památkou.

Historie

Současný běšinský farní kostel byl původně zřízen jako zámecká kaple v roce 1654. Jako stavitel je uváděn J. Wohrden. Tou dobou se však ještě mše sloužily v kostele sv. Bartoloměje, poté, co byla tato modlitebna v 80. letech 18. století zrušena, přesunul se liturgický provoz právě do upravené kaple zasvěcené Panně Marii. Roku 1781 navíc zasáhl Běšiny rozsáhlý požár, kvůli němuž bylo nutné kapli stejně přestavět, byla tedy rozšířena a upravena do barokní podoby. Posléze byl do kostela navíc přesunut mobiliář ze sv. Bartoloměje, který chátral a hrozilo jeho zboření.

Běšinský kostel je jednolodní, neorientovaný, s pětiboce zakončeným presbytářem směřujícím k severu. Plochostropou loď doplňuje valeně sklenutý presbytář. Poněkud netradičně pak přiléhá k západní straně mohutná hranolovitá věž s tradiční cibulovou bání. Hlavní oltář je barokní a pochází z roku 1747. Nejstarší památkou je náhrobní kámen přenesený od sv. Brtoloměje, jedná se o náhrobek neznámé mladé ženy z konce 16. století.

Kostel prošel poslední výraznou rekonstrukcí v letech 2005 a 2006, dodnes se zde slouží bohoslužby.

Další

Literatura

Seznam literatury

Rejstříky

jmenný:

Fotografie

Kostel Navštívení Panny Marie v BěšinechKostel Navštívení Panny Marie v BěšinechKostel Navštívení Panny Marie v BěšinechKostel Navštívení Panny Marie v Běšinech