Kostel sv. Mořice u Annína

Annín - Okres Klatovy

Základní informace

typ památky: Církevní stavby - kostely
stavební sloh: gotika, baroko
historická epocha: středověk, novověk

Stručné představení

Pozdně románský kostel byl vystavěn již v 1. polovině 13. století, posléze byl goticky přestavěn, další úpravy v baroku jsou patrné především v exteriéru. Ve 20. století byly odhaleny unikátní nástěnné gotické malby z poč. 14. století.

Historie

Kostel sv. Mořice nacházející se na kopci Mouřenec nedaleko Annína býval kdysi obklopen osadou, která po odsunu německého obyvatelstva zanikla. Pozdně románská stavba byla vystavěna nejpozději v roce 1230, první písemná zmínka však pochází až z poloviny 14. století, tehdy také kostel procházel řadou menších stavebních úprav, které vyvrcholily o století později, kdy svatostánek získal gotickou podobu a poněkud větší rozlohu. Po zániku vsi tento objekt chátral až do roku 1989, kdy potomci původních německých obyvatel přispěli na jeho obnovu. Díky těmto rekonstrukčním pracem byly pod omítkou objeveny velmi cenné gotické nástěnné malby znázorňující biblické výjevy. Datovány jsou do počátku 14. století a dodnes jsou historicky nejcennější částí kostela.

 

Objekt je jednolodní, plochostropý se čtvercovým chórem, který se pyšní hvězdovou klenbou. Nad chórem se tyčí mohutná románská věž poukazující na nejstarší stavební fázi kostela. Původní loď byla téměř čtvercová, v rámci gotické úpravy však byla protažena k západu a získala tak dnešní obdélný vzhled. K věži přiléhá ze západu sakristie a k lodi pak z jižní strany barokní osmiboká kaple. Kostel je obklopen hřbitovem s kostnicí.  

Další

Literatura

Seznam literatury

Fotografie

Kostel sv. Mořice u AnnínaKostel sv. Mořice u AnnínaKostel sv. Mořice u Annína