Kostel sv. Václava v Újezdě

Újezd - Okres Domažlice

Základní informace

typ památky: Církevní stavby - kostely
stavební sloh: historismus, neorenesance
historická epocha: novověk, moderní doba

Stručné představení

Současný jednoduchý kostelík, situovaný na západní straně návsi, nahradil v roce 1892 starší sakrální stavbu.

Historie

Na západní straně návsi stojí větší kaple zasvěcená sv. Václavu, označovaná někdy také jako kostelík. Na obdélnou loď navazuje trojboce uzavřený presbytář, z průčelí vystupuje štíhlá hranolová věž. Po stranách jsou nízké přístavky. Kaple vznikla roku 1892 na místě starší sakrální stavby na polygonálním půdorysu. Je postavena z cihel, podezdívka vyrovnávající terén je kamenná. Ve věži nechybí zvonice a hodinový stroj. Střecha lodi je sedlová, věž má střechu stanovou. Interiér je plochostropý. Kaple byla roku 2005 nově opravena. Slohové zařazení je obtížné, literatura ji označuje za neslohovou, jindy za klasicistní až novorenesanční.

Další

Literatura

Seznam literatury

Fotografie

Kostel sv. Václava v ÚjezděKostel sv. Václava v ÚjezděKostel sv. Václava v ÚjezděKostel sv. Václava v Újezdě