Halštatské hradiště u Štítar

Štítary - Okres Domažlice

Základní informace

typ památky: Archeologické památky
stavební sloh: nezařaditelné
historická epocha: pravěk

Stručné představení

Pozdně halštatský dvorec na ostrožně nad Hostěticemi.

Historie

Pozdně halštatský dvorec stával na ostrožně nad Hostěticemi. Byl ohrazen trojitou palisádou. Je možné, že místní obyvatelé byli pohřbíváni na pohřebišti u nedalekých Mírkovic.
Mohyly u Mírkovic obsahovaly řadu předmětů ze střední doby bronzové (mohyla č. 1), pozdní doby halštatské a časně laténské. Našly se v nich náušnice, vlasové ozdoby i zbraně (kopí, meč, sekáče) a části koňských postrojů. V mohyle č. 9 se našla dvě železná udidla, železné součásti vozu, kopí či keramika. Z mohyly č. 13 se zachovala bronzová nádoba etruské výroby. Obě zmíněné mohyly patří do období raného laténu.

Další

Literatura

Seznam literatury

Rejstříky

věcný:

Fotografie

Halštatské hradiště u ŠtítarHalštatské hradiště u ŠtítarHalštatské hradiště u Štítar