Fara ve Štítarech (čp. 1)

Štítary - Okres Domažlice

Základní informace

typ památky: Církevní stavby - fary
stavební sloh: baroko
historická epocha: novověk

Stručné představení

Barokní fara snad na místě původní tvrze.

Historie

Místní fara je původně barokní. Dle tradice byla postavena roku 1742, možná na místě staré tvrze. Dochovaly se staré sklepy vyhloubené v hlinitém podloží. Vlastní fara je přízemní, má dvoukřídlý půdorys. Fasády jsou hladké, členěné kvádrovanými lizénami. Střecha široká, valbová.  Faru navštívil malíř Quido Mánes, který zde tvořil. Fara patřila ke kostelu sv. Vavřince na hradišti Štítary (Tasnovice). Dnes je v soukromých rukou. Vedle fary se nachází barokní brána s volutovým štítem.

Další

Literatura

Seznam literatury

Rejstříky

jmenný:

Fotografie

Fara ve Štítarech (čp. 1)Fara ve Štítarech (čp. 1)