Fara v Semněvicích (čp. 4)

Semněvice - Okres Domažlice

Základní informace

typ památky: Církevní stavby - fary
stavební sloh: baroko, klasicismus
historická epocha: novověk

Stručné představení

Barokní patrová fara z roku 1739.

Historie

Patrová fara (čp. 4) byla postavena roku 1739 v barokním slohu, jak nasvědčuje datum na portálku. Dnešní průčelí je klasicistní. V době klasicistní přestavby došlo patrně ke zvýšení o patro.

U kostela je umístěn také litinový kříž na válcovém kamenném dříku, patrně z roku 1864.

Další

Literatura

Seznam literatury

Fotografie

Fara v Semněvicích (čp. 4)Fara v Semněvicích (čp. 4)