Židovský hřbitov v Puclicích

Puclice - Okres Domažlice

Základní informace

typ památky: Židovské památky
stavební sloh: baroko
historická epocha: novověk

Stručné představení

Nejstarší čitelný náhrobek z roku 1839.

Historie

Za Puclicemi na okraji lesa, asi 1,5 kilometru jihozápadně od obce, se dochoval židovský hřbitov. Hřbitov za vysokou zdí je uzamčen, roku 2012 bylo možno vyzvednout klíč v penzionu Koza (čp. 3) ve Vránově. Vznikl patrně na počátku 19. století, roku 2012 byl částečně opraven. Zachovalo se zde přes 300 náhrobků, nejstarší čitelný z roku 1839. U brány jsou dvě řady dětských hrobů, v severovýchodním koutu se nachází torzo márnice. V letech 1914 – 1918 zde bylo pohřbeno patnáct uprchlíků z Haliče. Pohřbívalo se zde ještě roku 1942. Ve středu obce na jihozápadní straně návesního rybníka stávala synagoga z roku 1818, která byla na konci 19. století přestavěna na obytný dům, zbořený v roce 1975.

Další

Literatura

Seznam literatury

Fotografie

Židovský hřbitov v PuclicíchŽidovský hřbitov v Puclicích