Zemědělský dvůr v Puclicích (čp. 2)

Puclice - Okres Domažlice

Základní informace

typ památky: Hospodářské stavby
stavební sloh: baroko, klasicismus
historická epocha: novověk

Stručné představení

Budovy bývalého hospodářského dvora.

Historie

Severně od tvrze, za příkopem, najdeme budovy bývalého hospodářského dvora. Nejstarší část dvora je z období baroka. Objekt narušily ve 20. století demolice a výstavba bytového domu. V listopadu 2012 přinesl Domažlický deník zprávu o dokončení opravy prostor pro nové zdejší muzeum spolu s výzvou všem, kdo mohou poskytnout zajímavé exponáty. Historickou část expozice připravuje Zdeněk Procházka. Vedle muzea regionu má prostor sloužit také pro příležitostné výstavy. Opravena byla také bývalá sednice šafáře, odtud název muzea „Jak se žilo u šafářů.“

Další

Literatura

Seznam literatury

Fotografie

Zemědělský dvůr v Puclicích (čp. 2)Zemědělský dvůr v Puclicích (čp. 2)Zemědělský dvůr v Puclicích (čp. 2)