Tvrz Puclice (čp. 1)

Puclice - Okres Domažlice

Základní informace

typ památky: Panská sídla - tvrze
stavební sloh: gotika, baroko
historická epocha: středověk

Stručné představení

Vodní tvrz na ostrohu mezi dvěma rybníky.

Historie

Tvrz byla původně vodní tvrzí, stávala na ostrohu mezi dvěma rybníky. V místech velkého rybníka, který sloužil k obraně tvrze, jsou dnes louky. Tvrz vznikla patrně někdy na přelomu 14. a 15. století. Chránil ji vodní příkop na severovýchodu, přístup přes něj byl po padacím mostě. Byla přestavena renesančně a později barokně. Z doby Širntyngárů jsou často připomínané nástěnné malby s vojenskou tématikou (osm postav císařských granátníků a na pozadí zřetelné turecké stany). Tyto malby připomínají účast Jana Friedricha Širntyngára ve válce s Turkem. Větší stavební úpravy prováděl na tvrzi František Norbert Trauttmansdorff. Ten ji krátce poté, co získal panství Puclice (tedy hned po roce 1765), nechal snížit o poschodí a upravit do podoby, jak ji známe dodnes. Vlastní tvrz je jednoduchá obdélníková budova, ve sklepení je dochován pozdně gotický portál. Navazuje na ni novější nižší východní křídlo. Objekt byl Trauttmansdorffy využíván pro nejrůznější, zejména hospodářské a správní účely, byla zde i myslivna. Za komunistů zde sídlil MNV a byly zřízeny byty. Roku 1997 získala tvrz obec, v letech 1998-2004 proběhla velká rekonstrukce. Sídlí zde obecní úřad, mateřská školka a obecní knihovna. Připravuje se otevření muzea v budově bývalého hospodářského dvora, úprava prostor pro něj byla dokončena roku 2012.

Roku 2000 prováděl na tvrzi průzkum amatérský archeolog Zdeněk Procházka. Podle jeho zjištění tvrz vznikla v 15. století, jeho sondy odhalily, kudy vedly původní zdi. Našel také renesanční kachle a drobné mince z doby Vladislava II. Významný je také jeho podíl na muzejní expozici. Tvrz je přístupná v době úředních hodin obecního úřadu, jinak po telefonické domluvě.

Další

Literatura

Seznam literatury

Fotografie

Tvrz Puclice (čp. 1)Tvrz Puclice (čp. 1)Tvrz Puclice (čp. 1)Tvrz Puclice (čp. 1)