Magistrátní úřad a okresní soud v Poběžovicích (čp. 36)

Poběžovice - Okres Domažlice

Základní informace

typ památky: Veřejné stavby
stavební sloh: klasicismus
historická epocha: novověk, moderní doba

Stručné představení

Sídlo někdejšího okresního úřadu z poloviny 19. století se nachází ve svahu pod zámeckým areálem.

Historie

Ve svahu pod zámeckým areálem stojí pozoruhodná klasicistní stavba na obdélném půdorysu s valbovou střechou, jejíž uliční průčelí je ze severu patrové, z jihu dvoupatrové. Objekt byl vystavěn v polovině 19. století, suterén při západním štítu však pochází patrně ze starší stavební fáze, jak nasvědčuje užití valených kleneb. Ve druhé polovině 19. století byla provedena nástavba objektu, další úprava pak proběhla ve 20. letech 20. století. Objekt byl původně určen pro umístění okresního úřadu, který v Poběžovicích sídlil v letech 1852-1868.

Další

Literatura

Seznam literatury

Fotografie

Fotogalerie pro totu položku nebyla nalezena.